Krúžkovo
education therapy sport art party adventure

SPORT TIME - Šport

SPORT TIME je široko koncipovaná súčasť programu Krúžkova. Pozostáva z pravidelných športových krúžkov a tiež z intenzívnych športových kurzov. SPORT TIME ponúka:


Krúžkovo MINIFIT PRE DETI
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 40 min.
Vek: od 2-3 rokov

MiniFit cvičenie je určené pre deti v predškolských zariadeniach vo veku od 2 – 3 rokov. Je zamerané na zlepšenie obratnosti, koordinácie pohybov, jemnú a hrubú motoriku a celkovú zdatnosť dieťaťa. Neoddeliteľnou súčasťou MiniFit cvičenia je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj. MiniFit cvičenie prebieha za doprovodu známych detských pesničiek a riekaniek, ktoré deti povzbudzujú a motivujú k samotnému cvičeniu. Výbornými pomocníkmi pri MiniFit cvičení sú balančné pomôcky, overballs, gymballs, padák, obruče, terče a pod.


Krúžkovo FITGYM PRE DETI
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 50 min.
Vek: od 3-6 rokov

Cieľom pohybovo- gymnastickej prípravy je, aby cvičenie deti bavilo a aby sa pohyb a šport pre nich stali prirodzenou súčasťou životného štýlu. Tréningy športovo- gymnastickej prípravy vychádzajú zo základov gymnastiky a sú navrhnuté tak, aby deti postupne zlepšovali svoju obratnosť, koordináciu pohybov a celkovú zdatnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj detí. Učia sa počúvať, sústrediť sa, riadiť sa pokynmi trénera a spolupracovať s ostatnými.


Krúžkovo TANEC PRE DETI
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 50 min.
Vek: od 2-7 rokov

Spojenie hudby s tancom prispieva u detí k rozvoju ich prirodzenej schopnosti vyjadriť hudbu pohybom. Deti sa naučia správnemu držaniu tela, uvedomia si pohyb tela a jeho jednotlivých častí v priestore. Postupne sa oboznámia s rôznymi druhmi cvičení, pohybových hier, tanečných variácií a kombinácií, gymnastickými prvkami. Deti sa počas jednotlivých tréningov naučia krokové variácie, ktoré obsahujú prvky jednotlivých druhov tanca či tanečných techník, vytvoria si krátke tanečné zostavy, ktoré sa v ďalších hodinách obohacujú o stále nové a nové prvky.


Krúžkovo KARATE PRE DETI
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 50 min.
Vek: od 4-6 rokov

Pravidelné cvičenie karate má pozoruhodné účinky na zdravie, u detí podporuje disciplínu, úctu k druhým, lojalitu, kamarátstvo a zdravé sebavedomie. Hravou formou sa dieťa naučí základné prvky gymnastiky, koordinácie a základné pohyby karate. Dieťa si prostredníctvom týchto cvičení bude rozvíjať pohybovú pamäť a sústredenosť.


Krúžkovo PLÁVANIE PRE DETI
Miesto: plaváreň/podľa dohody
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 50 min.
Vek: od 3-6 rokov

Základným cieľom plaveckého krúžku je odstrániť strach detí z vody, naučiť ich základným plaveckým zručnostiam a pravidelným pobytom vo vode budovať ich imunitný systém. Deti pripravíme na zvládnutie plaveckých spôsobov, ktoré sú obsahom plaveckej školy. Práca s deťmi na plaveckom krúžku prebieha pod vedením profesionálnych trénerov, s využitím rozmanitých plaveckých pomôcok a hračiek, ako sú plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, plavecké dosky rôznych tvarov, loptičky, vodné zvieratká, kruhy a pod.


Krúžkovo PLAVECKÝ KURZ PRE DETI
Miesto: plaváreň/ podľa dohody
Intenzita: 5x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 50 min.
Vek: od 3-6 rokov

Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa význam nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja. V priebehu kurzu sa dieťa naučí adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinu vody, splývavé polohy na chrbte a na bruchu, výdychy do vody, potápanie a lovenie, skoky zo sedu a stoja, práca s plaveckými pomôckami a niektoré základné plavecké lokomócie vo vodnom prostredí.


Krúžkovo KORČULIARSKY KURZ PRE DETI
Miesto: ľadová plocha
Intenzita: 5x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 50 min.
Vek: od 3-6 rokov

Korčuľovanie je nielen základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy – ľadový hokej a krasokorčuľovanie, ale aj jedným z elementárnych pohybov, ktoré by deti mali zvládnuť v rannom detstve. Korčuľovanie je vhodný šport na  podporu imunitného systému, stimuluje dýchací aparát, priaznivo pôsobí pri respiračných problémoch a alergiách a zároveň podporuje správne držanie tela, koordináciu, rozvoj sily a pohyblivosť. Pri samotnom kurze korčuľovania sa prihliada na schopnosti dieťaťa a jeho vek, pričom súťaže a hry sú súčasťou každého tréningu. Úplní začiatočníci sa hravou formou naučia padať a vstávať, šmýkať sa po ľade, bežať a kĺzať a tiež jazdiť na oboch nohách. Následne sa učia základné korčuliarske prvky ako bocian, vláčik, vlnovky a pod. Pokročilí korčuliari sa venujú zdokonaľovaniu nadobudnutých prvkov ako aj zložitejšej korčuliarskej technike.


Krúžkovo LYŽIARSKY KURZ PRE DETI
Miesto: lyžiarsky svah
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 50 min.
Vek: od 3-6 rokov

Z praxe môžeme lyžovanie zaradiť medzi najprogresívnejší šport, čo sa týka samotnej výučby. Deti sa pomerne v krátkom časovom intervale naučia základné lokomócie na lyžiach ako napr. základný lyžiarsky postoj, jazda v obojstrannom prívrate a pod. Lyžovanie je pre deti vo všetkých svojich podobách príťažlivou pohybovou aktivitou, kumulujúcou v sebe pobyt v zimnej prírode, fyzickú aktivitu, estetický zážitok a aj psychickú relaxáciu. Špecifikosťou podmienok pohybu a prostredia pomáha lyžovanie vypestovať u detí trvalý záujem o telesný pohyb vo voľnej prírode.