Krúžkovo
education therapy sport art party adventure

PARTY TIME - Akcie

PARTY TIME je súčasť programu Krúžkovo, ktorá zastrešuje príležitostné akcie ako sviatky, besiedky, MDD alebo detské oslavy. PARTY TIME ponúka program ušitý priamo na mieru podľa Vašich predstáv.


Krúžkovo MIKULÁŠ

BESIEDKY

DEŇ MATIEK

DEŇ OTCOV

MDD

DETSKÉ OSLAVY