Krúžkovo
education therapy sport art party adventure

Vitajte v Krúžkove

KrúžkovoMilí priatelia...

Program pre materské školy prioritne vychádzajúci z potrieb detí predškolského veku, k tomu plný poznania, nových zážitkov a zábavy... to je Krúžkovo.

Krúžkovo do priestorov materskej školy so sebou prináša bohatý a originálny program zastretý rúškom odbornosti, ako aj úsmev na perách nielen nášho tímu, ale predovšetkým tých, pre ktorých vznikla táto myšlienka.

Najdôležitejšou súčasťou celého Krúžkova ste Vy, naše deti...

Krúžkovo je o Vás a pre Vás

ASP
Allianz Slovenská poisťovňa.